TARLA ZİRAATI

 
a)Kaymak kırma, çapa ve ot alma amacıyla tırmık ve kültüvatörle toprak işlemesi devam eder. 
b) Sulama, çapalama, hereğe bağlama, seyreltme ve diğer bakım işleri yapılır. 
c) Mısır ekimi bu ay içinde yapılır.
d) Özellikle bu ay zararlı ve hastalıklara karşı dikkat edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
e) Yem bitkileri ve çayır otlarının biçilmeleri başlar. 

SEBZECİLİK 


a) Açıkta Sebze ekilecek ve fide dikilecek topraklar hazırlanır. Her çeşit sebze için gerekli gübreleme yapılır.
b) Semizotunda hasat yapılır.
c) Her çeşit sebze tohumu ekimi ile fide dikimi tavalara yapılır.
d) Çapalama, sulama, hereklere alma ve uç alma işleri devam eder.
e) Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
f) Ay boyunca her türlü sebze hasadı yapılarak ambalajlanır ve pazara sevk edilir.

MEYVECİLİK


a)İlaçlama ve bakım işlerine devam edilir.
b)Kavun, karpuz ve kabakta ekimler yapılır.
c)Meyve ağaçlarında meyve gelişimi devam eder. Erikte hasat devam eder. Kirazda ve çilekte hasat başlamıştır.


ZEYTİNCİLİK


- Yeni zeytinliklerde, kurak şartlarda sulama yapılır.
- Şekil budaması uygulanır.
- Hafif sürümle kaymak kırılarak, yabancı otların gelişmesi önlenir.
- Aşılamaya devam edilebilir.
- Nisan ayında yapılan aşıların bağları sökülür.
- Bu ayın sonlarında , sulama işlemine başlanır.
- Zeytin güvesinin ikinci nesli için, organik fosfatlılarla ilaçlama yapılır.


SÜS BİTKİLERİ


- Seralarda
- Primila fidelerinin şaşırtması yapılarak, son olarak bu ayda tohumları ekilir.
- Seralarda köklendirilen kasımpatı ve yıldız çelikleri, ayın sonuna doğru dışarı dikilir.
- Aynı zamanda, nisan-mayıs aylarında sümbülteber soğanlarının dikimi yapılır.
- Erken dikim saksıya,normal dikim bahçeye yapılır.
- Afrika menekşesinden yaprak çeliği alınır.
- Park ve Bahçelerde
- Sonbaharda dikilip, çiçeklenen soğanlı bitkilerin soğanları topraktan çıkarılıp, yaz için yastıklar hazırlanır. Bordürler bellenir.
- Mevsimlik fidelerin şaşırtması yapılır.
- Çiçek açması sona eren ağaççıkların (Deutzia, Spirea ) ve gerekli ise yeşil ağaççıkların şekil budaması da bu ayda yapılır.
- Sardunyalar dışarı alınarak dikkatlice sulanır.
- Yabani otlarla mücadele edilir.
- Güllerde sürgün göz aşısı yapılır.


HAYVANCILIK 


a) Ahır işleri ay boyunca devam eder.
b) Bazı serin bölgelerde henüz meraların yetersizliğinden yem takviyesi olarak ahır besisi yapılır. Hayvanlarda kırkım yapılır.
c) Doğumlar kısmen azalmakla beraber bazı bölgelerde devam eder.
d) Mera ıslahları yapılır. Ve dışarda otlatma bütün bölgelerimizde devam eder.
e) Çeşitli hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele yapılır.                 
                                                                                                                        
TAVUKÇULUK

 
a) Kümeslerde bakım temizlik ve kireçle dezenfeksiyon yapılır. Kümeslere kuşların girmemesi için pencerelerin kafeslenmesine devam edilir.
b) Kuluçka işleri ay boyunca devam eder.
c) Tavuklara özellikle yeşil yem verilmelidir. Bu konuda en iyisi yumurta verimini arttıran yoncadır.
d) Çeşitli tavuk hastalıklarına karşı koruyucu aşılar ve önleyici ilaçlar yapılmalıdır.

 
ARICILIK 


a) Arıların kolay çalışmalarını temin için kovanlarda bakım ve temizlik işleri devam eder. Özellikle modern kovanların kullanılması bu işi sağlamada önemlidir.
b) Arı malzemeleri işler durumda bulundurulur. Oğul verme ay boyunca devam eder.
c) Çeşitli arı hastalıklarına karşı mücadele yapılır.
d) Bazı ılık bölgelerde bal hasadına başlanır.