TARLA ZİRAATI


a) Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan gübreler ile çiftlik gübreleri verilebilir. İkileme ve üçlemeler devam eder.
b) Güzlük hububat ekimi başlar ve ay boyunca devam eder.
c) Ekilecek tohumların ilaçlanması ve genel mücadele işleri yapılır.

SEBZECİLİK


a) Seralarda hıyar, domates, biber gibi ürünlerin hasadı tamamlanır..
b) Örtüaltında kıvırcık dikimi yapılır.
d) Sonbahar sebzelerde görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
e) Çeşitli sebzelerin hasadı ambalajı, pazara sevki ve değerlendirilmeleri yapılır

MEYVECİLİK


a)Kivi hasat olgunluğunun tespiti için refraktometre ile ölçümler yapılır. Genellikle 15 ekim sonrasında başlayan ölçümlere göre hasada başlanacağı tarih çiftçilere duyurulur. Kivi de hasat olgunluğu döneminin tespiti depolama ömrü ve ürün kalitesi için çok önemlidir. 
b) Diğer ürünlerin


ZEYTİNCİLİK


- Yeşil gübreleme için, toprak tavlı ise tohumlar ekilmelidir.
- Tavlı topraklarda sonbahar sürümü yapılır.
- Hasada hazırlık olarak ağaç çevresi düzeltilmelidir.
- Çeşitli nedenlerle dökülen taneler toplanmalıdır.
- Yeşil zeytin salamurası için, tane hasadı yapılabilir.
- Teras onarılmasına başlanır.


SÜS BİTKİLERİ


- Seralarda
- Küpe, sardunya, çingülü gibi bitkilerin budaması yapılır.
- Gloxinia (Patlıcan çiçeği) yumruları saksılara dikilir.
- Yılbaşında çiçek verecek olan saksılı süs bitkileri (Primula, siklamen vb.) iki haftada bir sıvı gübre ile beslenir. Bu arada, saksıya alınan ve çiçek vermek üzere olan kasımpatları da gübrelenir.
- Gonca tekleme yapılır.
- Park ve Bahçelerde
- Yeri hazırlanan soğanlı süs bitkilerinin (Lale, nergis, sümbül, frezya, zambak) dikimleri yapılır.
- Bordürlerde bulunan çiçekler toplanarak, sadece kasımpatıları ve yıldızlar bırakılır. Kasımpatılarına sıvı gübre verilir. Gonca tekleme yapılır. Bordürlerin toprağı derin olarak bellenerek, çürümüş gübre verilir.
- Çukur kalmış olan çim sahaları onarılır.
- Çim tohumlarının ekimi yapılır.
- Eğer don olmuşsa; yıldızlar kaldırılarak, yumruları kurutulur ve saklanır.
- Yazlık mevsimlik çiçeklerin tohum kapsülleri toplanır.


HAYVANCILIK


a) Hayvanların ahırlarda havalandırma, temizlik, dezanfeksiyon ve badanalama devam eder. Onarımları yapılır.
b) Hayvanların yemlemelerine çeşitli yemler üzerinden devam edilir. Ve yeşil yemlerin sağmal ineklere verilmesine çalışılır.
c) Bazı otlu meralarda otlatma devam eder. Bazı bölgelerde yem bitkileri hasadı yapılır. Silaj işleri yürütülür.
d) Hayvan hastalıklarına karşı koruyucu tedbirler alınır, mücadele yapılır. 

TAVUKÇULUK


a) Kümeslerde temizlik, badanalama ve dezanfeksiyon işleri yürütülür.
b) Tavuklara çeşitli besleyici yemler verilir. Bazı bölgelerde anız ve yeşilliklere tavuklar salınır.
c) Çeşitli tavuk hastalıklarına karşı mücadele devam eder. 

ARICILIK


a) Kovanlar soğuk bölgelerde kışlık yerlerine nakledilir. Kış dinlenmesine bırakılmadan temizlenir, içindeki yabancı maddeler atılır.
b) Arılarda görülebilecek hastalıklara karşı mücadele yapılır.
c) Bal hasadı bu ay bitirilir. Ambalajlanarak piyasaya sevk edilir.